Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

Témata konference

  • Roboty vhodné pro svařování
  • Svařovací zdroje pro robotické svařování
  • Polohovadla, přípravky a jiná zařízení pro robotické svařování
  • Přídavné materiály
  • Kvalita svarových spojů
  • Výrobní problémy při robotickém svařování
  • Technická normalizace v oblasti robotického svařování
  • Technické vzdělávání v oblasti svařování

Místo konání

HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ
MALÁ MORÁVKA, KARLOV
www.koprivna.cz

 

Hotel Vidly