Konference je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

Obsahem přednášky mohou být nová technická řešení a inovace technologií, výstupy výzkumu a vývoje v oblasti robotického svařování.  Nemělo by se jednat o představení konkrétního výrobce či dodavatele a jeho výrobního programu. K tomuto účelu poslouží prostory pro bannery, postery či tiskoviny.

Přednáška může být zaměřena také na problémy, které při aplikaci robotické techniky vznikají, jakým způsobem je lze řešit či jim předcházet např. použitím správné koncepce robota a polohovadel, vhodných metod svařování, optimální volbou základních a přídavných materiálů a ochranných plynů, přípravou polotovarů, minimalizováním tvarových deformací svařence apod. Rovněž příspěvky popisující způsob a výsledky řešení konkrétních aplikací robotického svařování, ale také například informace z legislativní oblasti (normy, předpisy apod.) týkající se robotického svařování, jsou vítány.

Maximální počet účastníků konference je 50 osob. Předpokládaná délka přednášky je přibližně 30 minut včetně diskuse.

Témata konference

  • Roboty vhodné pro svařování
  • Svařovací zdroje pro robotické svařování
  • Polohovadla, přípravky a jiná zařízení pro robotické svařování
  • Přídavné materiály
  • Kvalita svarových spojů
  • Výrobní problémy při robotickém svařování
  • Technická normalizace v oblasti robotického svařování